Strona główna

Komunikacja LoRaWAN

 • usługa wykonania mapy zasięgu LoRaWAN  więcej informacji …
 • projekty infrastruktury sieci LoRaWAN
 • opracowywanie koncepcji systemów opartych na komunikacji LoRaWAN
 • dostawa LoRaWAN Gateway (tzw. stacja bazowa)
 • dostawa sensorów LoRaWAN
 • certyfikowane urządzenia pomiarowe z wbudowaną komunikacją LoRaWAN np. liczniki energii elektrycznej z certyfikatem MiD, wodomierze, ciepłomierze, smart socket (załącz / wyłącz odbiornik energii elektrycznej)
 • zarządzanie LoRaWAN Network Serwer
 • opracowanie i produkcja sensorów LoRaWAN wg. specyfikacji klienta
 • opracowanie aplikacji użytkownika w technice LoRaWAN Application Serwer

Smart Communication

 • BPL Broadband Power Line – szerokopasmowa komunikacja TCP/IP w sieciach energetycznych niskiego i średniego napięcia
 • GSM 2G/3G/LTE
 • NB IoT
 • LoRa komunikacja radiowa dalekiego zasięgu (do 15km) w pasmie 868MHz o strukturze mesh
 • LoRaWAN komunikacja radiowa dalekiego zasięgu (do 15km) w pasmie 868MHz o strukturze gwiazdy
 • Przedłużanie łącza Ethernet do 3km
 • WMBUS komunikacja Wireless MBUS do radiowego odczytu urządzeń pomiarowych

Smart Metering

 • Liczniki energii elektrycznej
 • Liczniki wody
 • Podzielniki ciepła
 • Liczniki gazu
 • Analizatory / rejestratory parametrów sieci energii elektrycznej
 • Rejestratory danych pomiarowych w wizualizacją za pomocą wbudowanego serwera Web
 • Optyczne głowice USB i Bluetooth do odczytu liczników energii elektrycznej
 • Konwertery RS485-WiFi-Ethernet
 • Oprogramowanie do odczytu, wizualizacji i przetwarzania danych pomiarowych

Predictive maintenance (przewidywanie remontów i defektów maszyn i urządzeń)

 • Opracowanie koncepcji i projektu systemu predictive maintenance
 • Dostawa sensorów
 • Wdrażanie systemu predictive maintenance

Internet of Things

 • System akwizycji danych z urządzeń pomiarowych wyposażonych w interfejs WMBUS
 • Terminal LoRa F8L10T
 • Terminal NB IoT 800MHz B20
 • Konwerter protokołu IEC62056-21 (dawniej IEC1107) na protokół LoRaWAN
 • Konwerter protokołu MODBUS na protokół LoRaWAN
 • Konwerter protokołu IEC62056-21 (dawniej IEC1107) na protokół MODBUS
 • Konwerter protokołu WMBUS na protokół LoRaWAN
 • Terminal TLM  – konwerter interfejsu RS485 do LoRa
 • Terminal TLM  – konwerter interfejsu Ethernet do LoRa

System Monitorowania Informacji Przestrzennej ! Nowość !

Najnowszy produkt, wykorzystujący technologię IoT (Internet rzeczy) pozwalający na akwizycję informacji z otaczającej nas przestrzeni, gromadzenie informacji oraz jej przetwarzanie w celu optymalizacji procesów, które nas otaczają.

Dzięki rozwojowi techniki pojawiły się nowe wydajne i ekonomiczne sposoby zbierania informacji – nazywamy je Internetem Rzeczy IoT (Internet of Things). Możemy w prosty sposób zebrać szereg informacji, skorelować je ze sobą i wyciągnąć wnioski. Na przykład zestawienie ze sobą zużycia energii elektrycznej, wody, gazu (ciepła) z temperaturą zewnętrzną i w pomieszczeniach oraz natężeniem oświetlenia i czujnikami obecności może powiedzieć nam wiele o efektywności użytkowania mediów. Dodatkowo możemy poprawić swój komfort i bezpieczeństwo dodając do systemu czujki przeciwpożarowe (dym, temperatura), czujki CO, CO2 (oraz innych gazów), czujki zapylenia PM2.5/PM10, czujki ruchu.

W systemie można wykorzystać poniższe urządzenia:

 • liczniki energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła
 • sensory temperatury, wilgotności, natężenia światła
 • detektory ruchu, wibracji
 • czujniki położenia – geotagowanie
 • czujniki poziomu wody w zbiornikach otwartych – rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki
 • czujniki miejsc parkingowych
 • czujniki zapełnienia zbiorników, np. kosze na śmieci
 • czujniki zapylenia
 • czujniki gazu
 • konwertery protokołów, np. MODBUS-LoRaWAN
 • urządzenia wykonawcze, np. sterowniki oświetlenia LED, elektrozawory, rozłączniki
 • inne

Rzeczą łączącą wszystkie powyższe jest rozległy system transmisji danych. W naszym systemie zostało użyte rozwiązanie z dziedziny LPWAN (Low Power Wireless Area Network) w postaci systemu LoRaWAN. Komunikacja LoRaWAN dla jednej stacji bazowej LoRaWAN Gateway może objąć obszar o promieniu nawet 15 km. System monitorowania informacji przestrzennej jest systemem skalowalnym, przeznaczonym dla:

 • indywidualnych odbiorców – mieszkanie, dom (kilka, kilkanaście sensorów, jeden LoRaWAN Gateway)
 • firmy i zakłady przemysłowe (od kilku do kilkuset sensorów, jeden lub kilka LoRaWAN Gateway)
 • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe
 • samorządy terytorialne typu Gmina
 • miasta
 • przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

Jak to działa? System monitorowania informacji przestrzennej

Sensory przekazują dane pomiarowe z rzeczywistej otaczającej nas przestrzeni do najbliższego LoRaWAN Gateway, za pomocą sieci LoRaWAN i protokołu LoRaWAN protocol. Pomiędzy sensorem a Gateway dane są szyfrowane kluczem AES 128. Gateway przekazuje dane z sensorów do Network Servare, z którym skojarzony jest. Network Server służy zarządzania infrastrukturą sensorów i gateways. Dane pomiarowe z sensorów, odpowiednio pogrupowane, trafiają do serwerów aplikacji. W serwerze (serwerach) aplikacji dane są gromadzone, przetwarzane i wizualizowane. Aplikacje mogą działać na komputerach lub urządzeniach mobilnych.
Jesteśmy przedstawicielem na Polskę

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę firmy ZTelemetry Ltd. http://www.ztelemetry.com W ramach współpracy z firmą ZTelemetry oferujemy na rynek Polski następujące produkty:

 • Głowice optyczne USB oraz Bluetooth do odczytu liczników energii elektrycznej http://www.probeformeters.com/
 • Oprogramowanie do odczytu, wizualizacji i przetwarzania danych z liczników energii elektrycznej
 • Routery GSM 3G/LTE http://4groutermodem.com/ 
 • Terminale radiowe LoRa
 • Terminale NB IoT

Oferta

 • usługa wykonania mapy zasięgu LoRaWAN  więcej informacji …
 • opracowanie koncepcji i projektów systemów komunikacji z użyciem technologi takich jak BPL, LoRaWAN, GSM …
 • opracowanie koncepcji i projektów systemów pomiarowych energii elektrycznej typu AMR/AMI/Smart Metering
 • urządzenia BPL (modemy, koncentratory, sprzęgacze niskiego i średniego napięcia) – szerokopasmowa komunikacja w sieciach energetycznych niskiego i średniego napięcia
 • routery GSM 3G/LTE
 • terminale GSM 2G/3G/LTE
 • modemy LoRa 868MHz
 • terminale NB IoT czyli tzw. wąskopasmowy LTE – komunikacja dla systemów IoT
 • konwertery interfejsów RS485/232-WiFi-Ethernet, RS485-LoRa/LoRaWAN, RS485-BPL, Ethernet-BPL …
 • głowice optyczne USB oraz Bluetooth do odczytu liczników energii elektrycznej
 • oprogramowanie do odczytu danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej
 • WMBUS-BPL Gateway do akwizycji danych pomiarowych z urządzeń z interfejsem WMBUS
 • liczniki, analizatory i rejestratory  energii elektrycznej
 • liczniki innych mediów: woda, ciepło, gaz ( z interfejsem WMBUS, LoRaWAN)
 • sensory i gateways LoRaWAN

O nas

Od 1989 roku zajmujemy się tematyką pomiarów mediów energetycznych.

Początkowo w orbicie naszego zainteresowania była energia elektryczna. Braliśmy udział w budowaniu i wdrażaniu systemów pomiarowych rozliczeń obszarowych energii elektrycznej dla ówczesnych trzydziestu trzech Zakładów Energetycznych.

Z biegiem czasu systemy AMR/AMI łączyliśmy z nowymi systemami transmisji danych, takimi jak ETN, PSTN, GSM, RF, światłowody, PLC, BPL, LoRaWAN. Uzupełnialiśmy również pomiary o nowe media takie jak woda, ciepło, gaz oraz pomiary takie jak temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, wibracje…

Obecnie oferujemy:

 • doradztwo w zakresie systemów Smart Communication, Smart Metering, Internet of Things, LoRaWAN
 • projektowanie i wdrażanie ww. systemów
 • sprzedaż komponentów systemów takich jak: urządzenia pomiarowe – liczniki energii, urządzenia komunikacyjne – modemy BPL, routery GSM, terminale NB IoT, sensory LoRaWAN, konwertery protokołów, konwertery interfejsów.
 • projektowanie urządzeń wg. specyfikacji klienta (np. sensory LoRaWAN, konwertery protokołów i interfejsów).

Informacje o produktach

Targi WOD-KAN 2023 Bydgoszcz

Firma S KOMUNIKACJA została założona w roku 2018. Założyciele firmy mogą się pochwalić wieloletnim doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i eksploatowania systemów zdalnego pozyskiwania danych. Przykładowo, uczestniczyli oni w pierwszym projekcie obszarowego opomiarowania rozpływu energii dla Zakładów Energetycznych, który był realizowany na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, czyli około 30 lat temu. Oferujemy: projektowanie i …

LoRaWAN GW MODBUS – bramka sieci LoRaWAN z interfejsem MODBUS TCP

Opis Bramki LoRaWAN z interfejsem MODBUS TCP Bramka LoRaWAN GW MODBUS to idealny produkt do komercyjnego wdrożenia IoT bez konieczności użycia rozwiązań chmurowych. Jego modułowość oraz elastyczne opcje dostosowywania do wymagań klienta pozwalają na elastyczność podczas wdrażania rozwiązania. Dzięki komponentom klasy przemysłowej osiąga wysoki standard niezawodności. Bramka LoRaWAN nadaje się do każdego scenariusza użycia, czy …

System do zdalnego odczytu wodomierzy z nakładką wMBUS

Opis systemu W skład systemu wchodzi: Koncentrator komunikacyjny wMBUS do LoRaWAN / LTE-M / NBIoT Oprogramowanie udostępniające dane z urządzeń wMBUS System współpracuje z wszystkimi urządzeniami pomiarowymi z komunikacją wMBUS dostępnymi na rynku takimi jak: wodomierze, ciepłomierze, podzielniki ciepła, gazomierze, liczniki energii elektrycznej. Dodatkowo do systemu można dodać urządzenia do pomiaru temperatury, wilgotności, natężenia oświetlenia, …