Oferta

 • usługa wykonania mapy zasięgu LoRaWAN  więcej informacji …
 • opracowanie koncepcji i projektów systemów komunikacji z użyciem technologi takich jak BPL, LoRaWAN, GSM …
 • opracowanie koncepcji i projektów systemów pomiarowych energii elektrycznej typu AMR/AMI/Smart Metering
 • urządzenia BPL (modemy, koncentratory, sprzęgacze niskiego i średniego napięcia) – szerokopasmowa komunikacja w sieciach energetycznych niskiego i średniego napięcia
 • routery GSM 3G/LTE
 • terminale GSM 2G/3G/LTE
 • modemy LoRa 868MHz
 • terminale NB IoT czyli tzw. wąskopasmowy LTE – komunikacja dla systemów IoT
 • konwertery interfejsów RS485/232-WiFi-Ethernet, RS485-LoRa/LoRaWAN, RS485-BPL, Ethernet-BPL …
 • głowice optyczne USB oraz Bluetooth do odczytu liczników energii elektrycznej
 • oprogramowanie do odczytu danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej
 • WMBUS-BPL Gateway do akwizycji danych pomiarowych z urządzeń z interfejsem WMBUS
 • liczniki, analizatory i rejestratory  energii elektrycznej
 • liczniki innych mediów: woda, ciepło, gaz ( z interfejsem WMBUS, LoRaWAN)
 • sensory i gateways LoRaWAN