LoRaWAN w ciągłym rozwoju – pięć informacji z The Things Conference 2020

LoRaWAN w ciągłym rozwoju. 5 informacji z The Things Conference 2020

1. Uruchomienie globalnego serwera dołączania.

Things Industries uruchomiło Global Join Server, usługę upraszczającą bezpieczne uruchamianie urządzeń, umożliwiającą klientom wybór sieci, z którą łączą się ich urządzenia

2. The Things (Enterprise) Stack V3

The Things (Enterprise) Stack a.k.a „V3 Stack” został publicznie wydany na konferencji The Things Conference. Istnieje wersja open source, a także wersja korporacyjna z umową SLA i obsługą.

3. Ogłoszenie systemu STM32 na chipie

STMicroelectronics wydało swój system LoRa na układzie (SoC). SoC łączy w sobie niski pobór mocy MCU STM32 z radiem zgodnym z LoRa w jednym, łatwym w obsłudze urządzeniu

4. Interoperacyjność z brokerem pakietów

Dalszą drogą jest roaming i peering. Jest to rozwiązanie zapewniające lepszy zasięg, lepszą odporność na awarie bram, lepszą pojemność sieci i dłuższą żywotność baterii urządzenia

5. LoRaWAN z kosmosu

Lacuna Space zaprezentowała kompleksowe rozwiązanie satelitarne. Urządzenia LoRaWAN mogą wysyłać dane do satelitów Lacuna na niskiej orbicie, które przekazują dane do stacji naziemnej podłączonej do brokera pakietów, który wysyła dane do właściwej sieci LoRaWAN serwer.

Zestawienie sensorów i LoRaWAN Gateways – oferta

Zestawienie oferowanych urządzeń oraz sensorów dla Systemu Monitorowania Informacji Przestrzennej

W tabeli poniżej zamieszczono listę urządzeń LoRaWAN dostępnych w naszej ofercie. W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji na temat oferowanych urządzeń prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Lp. Przeznaczenie Opis Typ
1 LoRaWAN Gateway – stacja bazowa Prosty LoRaWAN Gateway z interfejsem WiFi oraz Ethernet, zasilanie 12VDC. Do zastosowania indoor. RG186
2 LoRaWAN Gateway – stacja bazowa LoRaWAN Gateway z routerem LTE. Interfejsy WAN, LAN, WiFi, LTE. Zasilanie 5-36VDC, standardowo 12VDC. Do zastosowania indoor. F8926
3 LoRaWAN Gateway – stacja bazowa LoRaWAN Gateway z routerem GSM. Interfejsy LAN. Zasilanie PoE lub 12VDC. Ochrona szczelności IP68, do zastosowania outdoor. Kerlink Wirenet
4 Pomiar energii elektrycznej Jednofazowy licznik energii elektrycznej z modułem komunikacyjnym LoRaWAN. Pomiar bezpośredni 65A.
5 Pomiar energii elektrycznej Trzyfazowy licznik energii elektrycznej z modułem komunikacyjnym LoRaWAN. Pomiar bezpośredni 65A.
6 Pomiar energii elektrycznej Trzyfazowy licznik energii elektrycznej z modułem komunikacyjnym LoRaWAN. Pomiar pośredni CT 5A.
7 Pomiar energii elektrycznej Konwerter IEC1107-LoRaWAN.  Odczyt danych z licznika poprzez złącze optyczne za pomocą protokołu IEC1107. Zasilanie bateryjne, okres żywotności baterii do 4 lat w zależności od trybu odczytu licznika.
8 Odczyt wodomierzy, podzielników ciepła, gazomierzy. Konwerter WMBUS-LoRaWAN. Konwersja ramek WMBUS na ramki LoRaWAN. Zasilanie bateryjne, okres żywotności baterii do 5 lat w zależności od trybu przesyłania danych. Konfiguracja częstości transmisji LoRaWAN, lista białych adresów urządzeń WMBUS.
9 Odczyt urządzeń, sterowników wyposażonych w interfejs MODBUS Konwerter MODBUA-LoRaWAN. Odczyt danych z urządzeń MODBUS. Odczytane dane zamieniane są na ramki LoRaWAN. Zasilanie 5-30VDC. Konfiguracja częstości transmisji LoRaWAN, lista adresów urządzeń MODBUS oraz lista rejestrów do odczytu.
10 Sensor dymu Detektor dymu i wysokiej temperatury – czujka przeciw pożarowa.
11 Terminal komunikacyjny Urządzenie posiada interfejs szeregowy RS232/485 za pomocą którego można przesyłać dane do LoRaWAN Gateway. Terminal posiada również wejścia i wyjścia dwustanowe cyfrowe (IN/OUT) oraz dwa wejścia analogowe 0-20mA (opcja 0-10V) F8L10T
12 Sterownik DALI dla opraw LED Konwerter DALI-LoRaWAN. Umożliwia sterowanie źródłami światła LED w systemie LoRaWAN.

System monitorowania informacji przestrzennej

!Nowość! – System monitorowania informacji przestrzennej

Najnowszy produkt, wykorzystujący technologię IoT (Internet rzeczy) pozwalający na akwizycję informacji z otaczającej nas przestrzeni. W systemie można wykorzystać poniższe urządzenia:

 • liczniki energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła
 • sensory temperatury, wilgotności, natężenia światła
 • detektory ruchu, wibracji
 • czujniki położenia – geotagowanie
 • czujniki poziomu wody w zbiornikach otwartych – rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki
 • czujniki miejsc parkingowych
 • czujniki zapełnienia zbiorników, np. kosze na śmieci
 • czujniki zapylenia
 • czujniki gazu
 • konwertery protokołów, np. MODBUS-LoRaWAN
 • urządzenia wykonawcze, np. sterowniki oświetlenia LED, elektrozawory, rozłączniki
 • inne

Rzeczą łączącą wszystkie powyższe jest rozległy system transmisji danych. W naszym systemie zostało użyte rozwiązanie z dziedziny LPWAN (Low Power Wireless Area Network) w postaci systemu LoRaWAN. Komunikacja LoRaWAN dla jednej stacji bazowej LoRaWAN Gateway może objąć obszar o promieniu nawet 15 km. System monitorowania informacji przestrzennej jest systemem skalowalnym, przeznaczonym dla:

 • indywidualnych odbiorców – mieszkanie, dom (kilka, kilkanaście sensorów, jeden LoRaWAN Gateway)
 • firmy i zakłady przemysłowe (od kilku do kilkuset sensorów, jeden lub kilka LoRaWAN Gateway)
 • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe
 • samorządy terytorialne typu Gmina
 • miasta
 • przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

Jak to działa

Sensory przekazują dane pomiarowe z rzeczywistej otaczającej nas przestrzeni do najbliższego LoRaWAN Gateway, za pomocą sieci LoRaWAN i protokołu LoRaWAN protocol. Pomiędzy sensorem a Gateway dane są szyfrowane kluczem AES 128. Gateway przekazuje dane z sensorów do Network Servare, z którym skojarzony jest. Network Server służy zarządzania infrastrukturą sensorów i gateways. Dane pomiarowe z sensorów, odpowiednio pogrupowane, trafiają do serwerów aplikacji. W serwerze (serwerach) aplikacji dane są gromadzone, przetwarzane i wizualizowane. Aplikacje mogą działać na komputerach lub urządzeniach mobilnych.
Przykład 1

Odczyt danych z licznika energii elektrycznej za pomocą sensora/konwertera IEC1107-LoRaWAN.

Sensor IEC1107-LoRaWAN umieszczony jest na tzw. złączu optycznym licznika energii. W zdefiniowanym interwale, np. co 15 minut konwerter odczytuje zdefiniowane rejestry licznika, np. stan liczydeł energii a następnie przesyła dane do LoRaWAN Gateway. Następnie poprzez LoRaWAN Network Server dane trafiają do aplikacji wizualizującej zebrane dane pomiarowe.

Przykład wizualizacji danych pomiarowych z licznika energii elektrycznej – dane są wizualizowane online co 15, 30, 60 minut.

Napięcie – wskaźnik

Napięcie – wykres

Przykład 2

Odczyt danych z wodomierzy, podzielników ciepła, gazomierzy za pomocą sensora/konwertera WMBUS-LoRaWAN.

Terminal LoRa

Terminal transmisji danych F8L10T LoRa to bezprzewodowy terminal transmisji danych oparty na technologii rozproszonego widma LoRa. Przy użyciu bezprzewodowej technologii transmisji Lora możemy dokonać transmisja danych na odległość do 15km. Oferowany produkt adoptuje system Lora klasy przemysłowej o wysokim poziomie wydajności, oparty na wbudowanym systemie operacyjnym czasu rzeczywistego, zapewniając jednocześnie interfejs RS232 i RS485 (lub RS422), który może być bezpośrednio podłączony do urządzenia z portem szeregowym, aby realizować funkcję przezroczystej transmisji danych. Terminal niski pobór mocy tj. mniej niż 5ma @ 12VDC. Oferuje pięć wyjść/wejść cyfrowych (dwustanowych z funkcją zliczania impulsów) oraz analogowych. Może być szeroko stosowany w dziedzinach M2M, takich jak energia elektryczna, inteligentny ruch miejski, bezprzewodowe pomiary, automatyka przemysłowa, telemetria, zaopatrzenie w wodę, ochrona środowiska, pogoda i tak dalej.

Projektowany do zastosowania przemysłowego
• Wysokiej mocy przemysłowy układ LoRa i MCU
• Przemysłowe 32-bitowe procesor CPU o dużej mocy
• Obsługa trybu niskiego zużycia energii, w tym trybów wielokrotnego uśpienia i wyzwalania w celu zmniejszenia rozpraszania energii
• Obudowa: aluminiowa, zapewniająca ochronę IP30
• Zakres zasilania: DC 5 ~ 36V

Stabilność i niezawodność
• Sprzętowe i programowe wsparcie WDT
• Port RS232 / RS485 / RS422: ochrona do 15KV ESD
• Gniazdo zasilania: zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i ochrona przepięciowa
• Port anteny: ochrona odgromowa (opcjonalnie)

Standard i wygoda
• Zastosowano interfejs bloku zacisków, wygodny dla aplikacja przemysłowych
• Obsługa standardu RS232 i RS485 (lub RS422), do bezpośredniej współpracy z urządzeniami z portem szeregowym
• Logiczny poziom TTL Interfejsu RS232 może być dostosowane do wymogów użytkownika, interfejs przetwornika ADC można dostosować do potrzeb użytkownika
• Wchodź w stan komunikacji automatycznie, po włączeniu zasilania
• Zapewnia oprogramowanie dla zarządzania zdalnego
• Obsługa kilku trybów pracy
• Wygodna konfiguracja i zarządzanie

Wysoka wydajność
• Obsługa bezprzewodowych systemów transmisji danych bliskiego zasięgu Lora z samoorganizującymi się funkcjami sieci
• Funkcjonalność przekaźnika oraz funkcjonalność urządzenia końcowego
• Pojemność sieci: 65000 węzłów (typowa liczba 300)
• Elastyczny Tryb wysyłania danych: tryb rozgłośny lub tryb przesyłania danych na adres docelowy
• Dostarcza 5 kanałów We / Wy, można uzyskać 3 kanały analogowe, 2 kanały cyfrowe wejście i wyjście; kompatybilny z funkcją liczenia impulsów dla 2 kanałów

Specyfikacja terminala F8L10T

Specyfikacja LoRa

Pozycja Opis
Zakres częstotliwości Wspiera wszystkie standardy światowe LoRa(433/470/780/868/915 MHz) Na rynku Europejskim obowiązuje częstotliwość 868MHz
Zasięg komunikacji Wewnątrz budynku/Obszar miejski  

F8L10T-N:1km                   F8L10T-E:2km

Zasięg komunikacji Teren otwarty  

F8L10T-N:3.5km               F8L10T-E:11.5km

Pasmo 6 poziomów(0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps)
Moc TX F8L10T-N:20dBm(100mW) F8L10T-E:30dBm(1W)
Czułość RX -140dBm

Typ Interfejsów

Pozycja Opis
  Port szeregowy 1 RS232 port and 1 RS485(orRS422) port, 15KV ESD protection

Data bits: 8

Stop bits: 1, 2

Parity: none, even, odd, space, mark

Baud rate: 300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps

Diody LED “Power”, “ACT”, „Online”
Antena LoRa : Standard SMA żeński, 50 ohm, zabezpieczenie prze wyładowaniami atmosferycznymi (opcja)
Zasilanie Blok zacisków śrubowych, zabezpieczenie przepięciowe oraz przed zmianą polaryzacji

 

Zasilanie

Pozycja Opis
Zasilanie typowe DC 12V/0.5A
Zakres zasilania DC 5~36V

 

Pobór mocy

Pozycja Stan pracy Pobór mocy
 

 

 

F8L10T-N

Sleep 3.1~3.2mA@12 VDC
Receive data 13.2~13.4mA@12 VDC
Transmit data 60.3~61.2mA@12 VDC
Sleep 7.3~7.4mA@5 VDC
Receive data 26.1~26.2mA@5 VDC
Transmit data 107.3~115.1mA@5 VDC
 

 

 

F8L10T-E

Sleep 3.1~3.3mA@12 VDC
Receive data 13.2~13.4mA@12 VDC
Transmit data 110-125mA@12 VDC
Sleep 7.2~7.4mA@5 VDC
Receive data 26.3~26.5mA@5 VDC
Transmit data 210~213mA@5 VDC