Opłata mocowa

Wstęp

Cel opłaty

Środki pochodzące z opłaty mocowej będą przeznaczone na finansowanie rynku mocy, którego celem jest zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Organizację rynku mocy oraz sposób obliczania i poboru opłaty mocowej określa ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 t.j. ze zm.; dalej: „Ustawa o rynku mocy”).

Podstawa prawna wprowadzenia opłaty

Ustawa wprowadzająca opłatę została uchwalona przez Sejm RP w 2017 r. z okresem przejściowym jej wprowadzenia do 1 października 2020 r. Okres ten został jednak wydłużony i naliczania tej opłaty rozpocznie się od 1 stycznia 2021 r. Będzie to nowa pozycja na rachunkach za energię elektryczną zużywaną przez każdego odbiorcę. W tym momencie nie jest przewidziana jakakolwiek ulga. Niemniej jednak toczą się prace legislacyjne, które potencjalnie mogą wprowadzić pewne preferencje dla ograniczonego katalogu podmiotów. 

 Wprowadzenie opłaty mocowej od 1 stycznia 2021 roku wpłynie na podwyższenie rachunku za energię elektryczną. 30 listopada, Prezes URE opublikował informację w sprawie stawek opłaty mocowej, które będą bezpośrednio dotyczyły gospodarstw domowych. W zależności od rocznego zużycia energii, stawki będą się wahały od 1,87 zł/mies. do 10,46 zł/mies netto dla gospodarstw domowych.

Stawki opłaty mocowej

Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stawki opłaty mocowej, bez podatku od towarów i usług, czyli stawki netto będą wynosiły:

 • 1,87 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej
 • 4,48 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej
 • 7,47 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej
 • 10,46 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej
 • 0,0762 zł/kWh – w odniesieniu do innych odbiorców końcowych – w tym dla firm. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska wybranymi godzinami doby przypadającymi na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie mogą być wyłącznie godziny, dla których może zostać ogłoszony okres zagrożenia. Okres zagrożenia ogłasza się zaś wyłącznie dla godzin pomiędzy 7:00 a 22:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czyli będzie to 15 godzin w dobie.

System monitorowania opłaty mocowej

Cel systemu

System monitorowania opłaty mocowej ma za zadanie pokazanie użytkownikowi typu firma jak na bieżąco oraz w horyzoncie czasowym kształtuje się opłata. Pozwoli to na działania zmierzające do ograniczenia ww opłaty. System dostarcza zarówno dane techniczne (zużycie energii oraz inne parametry) jak i dane ekonomiczne (wartość opłaty w poszczególnych godzinach). Użytkownik poprzez działania typu:

 • zmiana organizacji pracy
 • inwestycje w urządzenia obniżające zużycie energii
 • inwestycje w odnawialne źródła energii np. instalacja fotowoltaiczna

Dzięki informacjom o wartości opłaty mocowej oraz o dodatkowych parametrach użytkownik systemu będzie mógł wyliczyć np.:

 • moc potrzebnej instalacji fotowoltaicznej
 • czas niezbędny do zwrotu inwestycji

Części składowe systemu do monitorowania opłaty mocowej

 • sprzęt do odczytów licznika energii dostawcy energii elektrycznej
 • sprzęt do zbierania informacji dodatkowej z terenu firmy
 • infrastruktura komunikacyjna
 • oprogramowanie do gromadzenia danych pomiarowych, wizualizacji, przetwarzania, eksportowania do innych systemów informatycznych przez firmę

Sprzęt do odczytu licznika energii dostawcy

Opcja bezpośredniego odczytu z licznika dostawcy ma wiele zalet

 • jest tańsza i szybsza do implementacji niż dostarczenie tzw. podlicznika kontrolnego
 • dane pomiarowe są identyczne z danymi posiadanymi przez dostawcę energii

Do odczytu danych z licznika dostawcy używamy interfejsów takich jak: złącze optyczne IEC62056-21, RS485, port P1, wMBUS itp. Wspomagamy użytkownika w uzyskaniu zgody dostawcy energii na możliwość wykorzystania interfejsów licznika pod tzw. plombą – jest to np. port szeregowy RS485. Zestaw do odczytu licznika jest wyposażony w odpowiedni do sytuacji moduł komunikacyjny np. LTE 4G, NBIoT, LTEcatM, LoRaWAN, Ethernet, WiFi. Pozwala to szybkie, tanie i proste przesyłanie danych do oprogramowania systemu.

Sprzęt do zbierania informacji dodatkowej z terenu firmy

W celu zwiększenia efektywności naszego systemu, z terenu firmy użytkownika zbierana będzie dodatkowa informacja, dzięki której zwiększy się funkcjonalność naszego systemu. Danymi takimi mogą być np. dodatkowe liczniki energii pokazujące rozpływ energii na terenie firmy. Wskaże to miejsca największego poboru energii.

W systemie są liczne dodatkowe sensory zbierające różnorodną informację, która zwiększy efektywność systemu. Jeśli ktoś jest zainteresowany takim szczegółami to proszę o bezpośredni kontakt z naszą firmą. Chętnie zaprezentujemy unikalność naszego systemu.

Infrastruktura komunikacyjna

Infrastruktura komunikacyjna jest niebanalną częścią systemu ze względu pa pozyskiwanie informacji dodatkowej nie pochodzącej z licznika energii dostawcy. Możemy wykorzystać istniejącą infrastrukturę komunikacyjną jak również stworzyć własną, dostosowaną do potrzeb systemu.

Oprogramowanie

Oprogramowanie umieszczone jest w tzw. chmurze, dzięki czemu nie jest konieczne na terenie firmy instalowanie sprzętu informatycznego. Dzięki temu:

 • obniżamy koszty systemu
 • skracamy czas implementacji (montaż, ko0nfiguracja, uruchomienie)
 • usprawniamy serwis i wsparcie techniczne
 • obniżamy koszty serwisu i wsparcia technicznego
 • zdalne aktualizacje
 • szybkie implementowanie nowych funkcji na życzenie użytkownika
Pomiary energii
Obliczenia opłaty mocowej
Zestawienie godzinowe opłaty mocowej
Zestawienie dobowe opłaty mocowej

Zdalne wdrożenie

Ogromną zaletą systemu jest możliwość jego zdalnego wdrożenia. W 100% zdalnego. Jak to się robi:

 • zdalna inwentaryzacja, którą robi sam użytkownik na podstawie otrzymanych precyzyjnych wytycznych
 • konfigurujemy wszystkie urządzenia prze wysyłką
 • otrzymane urządzenia użytkownik sam instaluje wg otrzymanych precyzyjnych wytycznych (urządzenia są typu plug&play)
 • urządzenia po ich zasileniu łączą się do aplikacji w chmurze
 • dokonujemy zdalnego sprawdzenia i oddajemy działający system do użytkowania

Oczywiście nie każdą konfigurację sprzętową można uruchomić zdalnie ale posiadamy urządzenia, które mogą to zapewnić.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane są szyfrowane i zabezpieczone np. szyfrowaniem AES. Dane począwszy od pobrania ich z licznika aż do dotarcia do aplikacji są zabezpieczone. Sama aplikacja udostępnia interfejs użytkownika w sposób bezpieczny.

Dane przechowywane są na serwerach chmurowych więc awaria lokalnego serwera nie powoduje ich utraty. Dodatkowo użytkownik zwolniony jest ze żmudnego obowiązku „backupowania” danych.

Elastyczne opłaty za użytkowanie systemu

Istnieje wiele planów cenowych, które można elastycznie dostosować do oczekiwań użytkownika. System może być opłacany w ramach licencji dożywotniej z określonym czasem gwarancji lub może być opłacany w elastycznym abonamencie miesięcznym.

Cena jest uzależniona od ilości urządzeń, interwału ich odczytu oraz długości okresu przechowywania danych.

Więcej informacji udzielamy w kontakcie bezpośrednim.

Szkolenia dla użytkownika systemu

W dogodnym dla użytkownika systemu terminie oferujemy zdalne szkolenia i warsztaty. Zakres oraz ilość godzin szkoleniowych elastycznie dostosowujemy do wymagań użytkownika.

Rozbudowa systemu

Struktura systemu jest tak zaprojektowana aby system mógł być rozbudowany w każdym czasie w miarę zwiększających się potrzeb użytkownika. O jakie elementy można rozbudować system:

 • monitorowanie innych mediów: woda, gaz, ciepło
 • predictive maintenace – czyli monitorowanie maszyn i urządzeń w celu zapobiegania awariom
 • kontrola dostępu,
 • monitorowanie innych systemów np. klimatyzacji, oświetlenia itp.

Większość z powyższych rozszerzeń można wykonać zdalnie gdyż większość naszych sensorów działa w trybie plug&play.

Kontakt

Jeśli potrzebujesz więcej informacji nie wahaj się i skontaktuj się. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach 9:00 do 14:00

Osoba do kontaktu: Jacek Koźbiał

Telefon: +48 663 391 102

e-mail: biuro@skomunikacja.pl

skype: jacek.kozbial1

Dodaj komentarz