Konwerter wMBUS OMS – MODBUS

Konwerter/Gateway STG OMS-MODBUS to urządzenie przeznaczone do akwizycji danych pomiarowych z urządzeń Wireless M-BUS zgodnych ze specyfikacją OMS. Gateway przechwytuje ramki wMBUS (wireless M-BUS), deszyfruje je kluczem AES-128, parsuje wg specyfikacji OMS i zapisuje odczytane dane do rejestrów MODBUS.

Obsługiwane są wszystkie urządzenia wMBUS OMS tj. wszystkich producentów i każdego typu: wodomierze, ciepłomierze, gazomierze, liczniki energii elektrycznej. Aby dokonać konwersji danych do protokołu MODBUS należy znać jedynie dane z niezaszyfrowanej części ramki wMBUS (numer radiowy urządzenia wMBUS tzw. device ID, kod producenta, wersję i typ urządzenia. Jeśli payload urządzenia jest szyfrowany należy znać 128 bitowy klucz szyfrujący AES. Payload urządzenia musi być zapisany w specyfikacji OMS – co obecnie jest już światowym standardem w świecie urządzeń wMBUS.

Zastosowanie

 • Monitoring wodomierzy, gazomierzy, ciepłomierzy wyposażonych w komunikację wMBUS
 • Zdalna akwizycja danych z urządzeń wMBUS
 • Zarządzanie infrastrukturą budynku, hali magazynowej
 • Optymalizacja zużycia mediów

Użytkownicy

 • Zarządcy budynków, hal magazynowych instalacji przemysłowych
 • Spółdzielnie Mieszkaniowe
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Dystrybutorzy mediów takich ja woda, gaz, ciepło

Funkcjonalność

 • Odbiornik wMBUS o dużej możliwości konfiguracji
 • Deszyfracja kluczem AES-128
 • Parsowanie danych wg. OMS
 • Udostępnianie danych w protokole MODBUS RTU / MODBUS TCP / MQTT
 • Interfejs Ethernet
 • Interfejs RS232/485
 • Wbudowany w urządzenie serwer WEB z aplikacją ułatwiającą konfigurację urządzenia
 • Interfejs BPL – komunikacja w sieci energetycznej niskiego napięcia. Możliwość łączenia ze sobą wielu urządzeń STG w jeden rozległy system

Opcje dodatkowe

Do urządzenia może być dostarczone dodatkowe oprogramowanie serwisowe do zainstalowania na komputerze z systemem operacyjnym MS Windows 10. Dzięki temu oprogramowaniu można zmienić konwerter STG w:

 • skaner ramek wMBUS – funkcja niesłychanie przydatna do zebrania danych o urządzeniach wMBUS potrzebnych do konfiguracji konwertera
 • generator dowolnych ramek wMBUS – funkcja przydatna to testowania skonfigurowanych konwerterów przed wysłaniem na obiekt. Pozwala to na usprawnienie procesu wdrażania systemu.

Szczegółowe dane techniczne

Szczegółowe dane techniczne oraz podręcznik użytkownika można znaleźć po podanym linkiem: https://redz-sc.com/en/product/stg-series-wmbus-wireless-mbus-gateway

Przypadki zastosowania

Pomiar i monitorowanie mediów w budynkach, biurach i obiektach handlowych

Pomiar mediów w garażach podziemnych i piwnicach

Monitorowanie mediów w halach fabrycznych i magazynach

Pomiar i monitorowanie mediów w budynkach mieszkalnych.

Przykład zastosowania

Konwerter/Gateway STG wMBUS OMS MODBUS umieszczamy w zasięgu urządzeń wMBUS. Jest to około 50-100 metrów w budynkach oraz do 1000 metrów w przestrzeni otwartej. Rejestry MODBUS zawierające dane pomiarowe z urządzeń wMBUS można oczytać za pomocą interfejsu RS485 / Ethernet. Dane mogą być odczytywane przez:

 • system SCADA / BMS
 • sterowniki PLC (program logic control)
 • urządzenia komunikacyjne przesyłające dane pomiarowe do aplikacji w chmurze (takim urządzeniem komunikacyjnym może być TLM LoRaWAN frirmy REDZ Smart Communication Ltd.)

Przykład aplikacji odczytującej dane pomiarowe z urządzeń wMBUS zgromadzone przez konwerter STG.

Sprzedaż, serwis, wsparcie techniczne

Firma: SKOMUNIKACJA, ul. Poznańska 28, 64-530 Kaźmierz

telefon: +48 663 391 102

e-mail: biuro@pomiary.pl

osoba do kontaktu: Jacek Koźbiał

Firma SKOMUNIACJA jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń firmy REDZ na terytorium Polski.

Dodaj komentarz