Strona główna

Smart Communication

 • BPL Broadband Power Line – szerokopasmowa komunikacja TCP/IP w sieciach energetycznych niskiego i średniego napięcia
 • GSM 2G/3G/LTE
 • NB IoT
 • LoRa komunikacja radiowa dalekiego zasiegu (do 12km) w pasmie 868MHz
 • Przedłużanie łącza Ethernet do 3km
 • WMBUS komunikacja Wireless MBUS do radiowego odczytu urządzeń pomiarowych

Smart Metering

 • Liczniki energii elektrycznej
 • Liczniki wody
 • Podzielniki ciepła
 • Liczniki gazu
 • Analizatory / rejestratory parametrów sieci energii elektrycznej
 • Rejestratory danych pomiarowych w wizualizacją za pomocą wbudowanego serwera Web
 • Optyczne głowice USB i Bluetooth do odczytu liczników energii elektrycznej
 • konwertery RS485-WiFi-Ethernet
 • Oprogramowanie do odczytu, wizualizacji i przetwarzania danych pomiarowych

Internet of Things

 • System akwizycji danych z urządzeń pomiarowych wyposażonych w interfejs WMBUS
 • Terminal LoRa F8L10T
 • Terminal NB IoT 800MHz B20

System Monitorowania Informacji Przestrzennej ! Nowość !

Najnowszy produkt, wykorzystujący technologię IoT (Internet rzeczy) pozwalający na akwizycję informacji z otaczającej nas przestrzeni, gromadzenie informacji oraz jej przetwarzanie w celu optymalizacji procesów, które nas otaczają.

Dzięki rozwojowi techniki pojawiły się nowe wydajne i ekonomiczne sposoby zbierania informacji – nazywamy je Internetem Rzeczy IoT (Internet of Things). Możemy w prosty sposób zebrać szereg informacji, skorelować je ze sobą i wyciągnąć wnioski. Na przykład zestawienie ze sobą zużycia energii elektrycznej, wody, gazu (ciepła) z temperaturą zewnętrzną i w pomieszczeniach oraz natężeniem oświetlenia i czujnikami obecności może powiedzieć nam wiele o efektywności użytkowania mediów. Dodatkowo możemy poprawić swój komfort i bezpieczeństwo dodając do systemu czujki przeciwpożarowe (dym, temperatura), czujki CO, CO2 (oraz innych gazów), czujki zapylenia PM2.5/PM10, czujki ruchu.

W systemie można wykorzystać poniższe urządzenia:

 • liczniki energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła
 • sensory temperatury, wilgotności, natężenia światła
 • detektory ruchu, wibracji
 • czujniki położenia – geotagowanie
 • czujniki poziomu wody w zbiornikach otwartych – rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki
 • czujniki miejsc parkingowych
 • czujniki zapełnienia zbiorników, np. kosze na śmieci
 • czujniki zapylenia
 • czujniki gazu
 • konwertery protokołów, np. MODBUS-LoRaWAN
 • urządzenia wykonawcze, np. sterowniki oświetlenia LED, elektrozawory, rozłączniki
 • inne

Rzeczą łączącą wszystkie powyższe jest rozległy system transmisji danych. W naszym systemie zostało użyte rozwiązanie z dziedziny LPWAN (Low Power Wireless Area Network) w postaci systemu LoRaWAN. Komunikacja LoRaWAN dla jednej stacji bazowej LoRaWAN Gateway może objąć obszar o promieniu nawet 15 km. System monitorowania informacji przestrzennej jest systemem skalowalnym, przeznaczonym dla:

 • indywidualnych odbiorców – mieszkanie, dom (kilka, kilkanaście sensorów, jeden LoRaWAN Gateway)
 • firmy i zakłady przemysłowe (od kilku do kilkuset sensorów, jeden lub kilka LoRaWAN Gateway)
 • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe
 • samorządy terytorialne typu Gmina
 • miasta
 • przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

Jak to działa? System monitorowania informacji przestrzennej

Sensory przekazują dane pomiarowe z rzeczywistej otaczającej nas przestrzeni do najbliższego LoRaWAN Gateway, za pomocą sieci LoRaWAN i protokołu LoRaWAN protocol. Pomiędzy sensorem a Gateway dane są szyfrowane kluczem AES 128. Gateway przekazuje dane z sensorów do Network Servare, z którym skojarzony jest. Network Server służy zarządzania infrastrukturą sensorów i gateways. Dane pomiarowe z sensorów, odpowiednio pogrupowane, trafiają do serwerów aplikacji. W serwerze (serwerach) aplikacji dane są gromadzone, przetwarzane i wizualizowane. Aplikacje mogą działać na komputerach lub urządzeniach mobilnych.
Przedstawiciel na Polskę

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę firmy ZTelemetry Ltd. http://www.ztelemetry.com W ramach współpracy z firmą ZTelemetry oferujemy na rynek Polski następujące produkty:

 • Głowice optyczne USB oraz Bluetooth do odczytu liczników energii elektrycznej http://www.probeformeters.com/
 • Oprogramowanie do odczytu, wizualizacji i przetwarzania danych z liczników energii elektrycznej
 • Routery GSM 3G/LTE http://4groutermodem.com/ 
 • Terminale radiowe LoRa
 • Terminale NB IoT

Oferta

 • opracowanie koncepcji i projektów systemów pomiarowych energii elektrycznej typu AMR/AMI/Smart Metering
 • urządzenia BPL (modemy, koncentratory, sprzęgacze niskiego i średniego napięcia) – szerokopasmowa komunikacja w sieciach energetycznych niskiego i średniego napięcia
 • routery GSM 3G/LTE
 • terminale GSM 2G/3G/LTE
 • modemy LoRa 868MHz
 • terminale NB IoT czyli tzw. wąskopasmowy LTE – komunikacja dla systemów IoT
 • konwertery RS485/232-WiFi-Ethernet
 • głowice optyczne USB oraz Bluetooth do odczytu liczników energii elektrycznej
 • oprogramowanie do odczytu danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej
 • WMBUS-BPL Gateway do akwizycji danych pomiarowych z urządzeń z interfejsem WMBUS
 • liczniki, analizatory i rejestratory  energii elektrycznej
 • liczniki innych mediów: woda, ciepło, gaz ( z interfejsem WMBUS, LoRaWAN)

O nas

Od 1989 roku zajmujemy się tematyką pomiarów mediów energetycznych.

Początkowo w orbicie naszego zainteresowania była energia elektryczna. Braliśmy udział w budowaniu i wdrażaniu systemów pomiarowych rozliczeń obszarowych energii elektrycznej dla ówczesnych trzydziestu trzech Zakładów Energetycznych.

Z biegiem czasu systemy AMR/AMI łączyliśmy z nowymi systemami transmisji danych, takimi jak ETN, PSTN, GSM, RF, światłowody, PLC, BPL. Uzupełnialiśmy również pomiary o nowe media takie jak woda, ciepło, gaz.

Obecnie oferujemy:

 • doradztwo w zakresie Smart Communication, Smart Metering, Internet of Things
 • projektowanie i wdrażanie ww. systemów
 • sprzedaż komponentów systemów takich jak: urządzenia pomiarowe – liczniki energii, urządzenia komunikacyjne – modemy BPL, routery GSM, terminale NB IoT

Informacje o produktach

Zestawienie sensorów i LoRaWAN Gateways – oferta

Zestawienie oferowanych urządzeń oraz sensorów dla Systemu Monitorowania Informacji Przestrzennej W tabeli poniżej zamieszczono listę urządzeń LoRaWAN dostępnych w naszej ofercie. W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji na temat oferowanych urządzeń prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.   Lp. Przeznaczenie Opis Typ 1 LoRaWAN Gateway – stacja bazowa Prosty LoRaWAN Gateway z interfejsem WiFi oraz …

System monitorowania informacji przestrzennej

!Nowość! – System monitorowania informacji przestrzennej Najnowszy produkt, wykorzystujący technologię IoT (Internet rzeczy) pozwalający na akwizycję informacji z otaczającej nas przestrzeni. W systemie można wykorzystać poniższe urządzenia: liczniki energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła sensory temperatury, wilgotności, natężenia światła detektory ruchu, wibracji czujniki położenia – geotagowanie czujniki poziomu wody w zbiornikach otwartych – rzeki, jeziora, sztuczne …

F-DPU100 Konwerter Protokołów – Router GSM 3G/LTE

Opis F-DPU100 to rozproszona jednostka przetwarzania IoT zaprojektowana na potrzeby bezprzewodowej zdalnej transmisji dużej ilości danych. Zapewnia potężną zdolność przetwarzania danych z urządzeń z interfejsem komunikacyjnym Ethernet, RS232, RS485, WIFI dla różnych platform SCADA, cyfrowych zabezpieczeń linii elektroenergetycznych, inteligentnych urządzeń, różnych systemów zarządzania itp. Jego główną funkcją jest przetwarzanie danych pobieranych i wysyłanych, kompletne przekazywanie …

Kontakt


S KOMUNIKACJA
Systemy Energetyczne i Telekomunikacyjne
ul. Poznańska 28
64-530 KAŹMIERZ

mobile: +48 663 391 102
e-mail: energia@pomiary.pl
web: www.pomiary.pl